Преводач
  Translate to:

Рейки
Spa center

Начало

ЗА КАКВО НИ ПОМАГА РЕЙКИ:

 • Подобряване на общото състояние и самочувствие
 • Снемане стреса и напрежението                                                                           
 • Увеличаване енергията и жизнеността
 • Вътрешна хармония
 • По-голяма самоувереност и самоконтрол
 • По-голяма ефективност и производителност в работата
 • Засилване на яснотата на състоянието и творческите възможности
 • Отстраняване на причините на болестите
 • Пречистване на организма от токсините
 • Изцеление и удължаване на живота

 

ОТГОВОРИ СИ!

 

Рейки център ”Красота и Живот” предлага обучение и настройки в:

  

1. Традиционно класическо рейки по Микао Усуи. 

2. Рейки лечебна система “ЛЮБОВ & СВЕТЛИНА ПЛЮС РЕЙКИ”  

    Изцяло нова рейки лечебна система  “ЛЮБОВ & СВЕТЛИНА ПЛЮС РЕЙКИ” е продължение на традиционното  класическо Рейки.

Тази система се предава лично на Мая Джонова Ботева на 16.11.2009 г., напътствана и посветена от световно известния  индийски учител Сатя Сай Баба. 

ЛЮБОВ & СВЕТЛИНА ПЛЮС РЕЙКИ” е система за изцеление, духовно израстване и по-голяма жизненост, божествена сила, чиста жизнена енергия. 

С тази система се работи ефективно за лечение на всички нива – физическо, умствено, психологическо, емоционално, духовно и кармично ниво. 

Енергията е много силна, работи се с Ян (космическата) и Ин (земната) енергия, постига се баланс и хармония. 

 3. Освобождаване на емоционални и психически блокажи. 

 4. МЕДИТАЦИИ – за изчистване на Карма, отрицателни енергии и напредък в живота, просперитет.

 5. Астрология и астропсихология – личен хороскоп, прогностика, задаване конкретен въпрос, астротерапия.  

  

  

Обучението и сертификатите в БРЦ са по духовната линия на
д-р МИКАО УСУИ; Шри САТЯ САЙ БАБА; д-р САМИР КАЛЕ

                                                                                                                            
scan0009

 Ръководител на Рейки Центъра е Мая Ботева,притежаваща следните квалификации: 

 • Усуи Рейки Риохо  -  гранд-Мастер (Традиционно Рейки)

 • Омни – първо и второ ниво -  по учителска линия на ШРИ САТЯ САЙ БАБА И  Д-Р САМИР КАЛЕ

 • Дивия сутра – първо ниво -  по учителска линия на ШРИ САТЯ САЙ БАБА И  Д-Р САМИР КАЛЕ

 • Сила + рейки -  при Кирил Стоянов по учителска линия на ШРИ САТЯ САЙ БАБА И  Д-Р САМИР КАЛЕ

 • ЛЮБОВ &СВЕТЛИНА ПЛЮС РЕЙКИ лично предадена и инициирана на Мая Ботева по време на учебна сесия със САТЯ САЙ БАБА   -   great grand  Master